Rastgele Süreçlerin Simülasyonları

Bu video serisinde, rastgele süreçlerin simülasyonlarına dair temel bazı başlıkları ve kavramları vermeyi hedeflemekteyiz. Seri, her videoda ele alınan konu/yöntemin tam ve bütünlüklü bir anlatımını vermekten çok, konuya meraklı olanlara yol göstermek, temel yaklaşımlar hakkında fikir vermek amacındadır. Her videoda belirli bir konu ele alınmış ve oluşturulan basit Fortran kodları ile gerçekleştirilen uygulamalar ile desteklenmiştir. Kodları buradan indirebilirsiniz.

1- Yazı-Tura simülasyonu: https://youtu.be/VcjFvnHqSY0

Fortran kodu: yazi_tura.f90

2- Nükleer bozunma simülasyonu: https://youtu.be/hO4EIpa-djg

Fortran kodu: nukleer.f90

3- Enerji seviye geçişleri simülasyonu: https://youtu.be/Mo31yI4dlx8

Fortran kodu: enerji_seviye_Boltzmann.f90