Rastgele süreçlerin Monte Carlo simülasyonları uygulamalı kış okulu-I 13-15 Şubat 2023

Kış okulumuz yaşadığımız büyük deprem felaketi dolayısıyla, düzenleyenlerin/katılımcıların deprem felaketinden doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkilenmiş olması ve gönüllü yardım çalışmalarında görev alıyor olmaları ihtimalleri kapsamında ertelenmiştir. Okula göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm başvurular elimize ulaşmış olup, okul için yeni makul bir tarih belirlendiğinde web sayfamızda ilan edilecek ve başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

Hedef Kitle
Türkiye’deki üniversitelerin fizik programları lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası aşamasındakiler.

Başvuru koşulları
İstatistik fizik dersini almış olmak, Python veya Fortran dillerinde kodlama yapabiliyor olmak.

Okul Yürütücüleri: DEÜ Fen Fakültesi ev sahipliğinde fizik bölümü “spin sistemlerinde hesaplamalı çalışmalar” grubu öğretim elemanları:

Doç. Dr. Ümit Akıncı

Doç. Dr. Yusuf Yüksel

Doç. Dr. Erol Vatansever

Doç. Dr. Zeynep Demir Vatansever

Taslak Program (İçerik değişmemekle birlikte programda değişikliğe gidilebilir)

1-Giriş (13 Şubat 10.00-12.00)
Rastgele süreçler : doğadaki rastgele süreçler ve rastgele süreçlerle modelleme
Rastgele süreçlerin simülasyonları
Olasılık, rastgele sayılar
Rastgele sayıların dağılımı: histogram
İlk örnek: nükleer bozunma – Python uygulaması
İkinci örnek: epidemik yayılım (ya da virüs yayılım dinamikleri) – Python uygulaması

2-Rastgele süreçlerin simülasyon örnekleri (13 Şubat 14.00-17.00)
Rastgele yürüyüş problemi: 1D ve 2D – Python uygulaması
Difüzyon denkleminin rastgele yürüyüş ile çözümü – Python uygulaması

3- Monte Carlo Sümülasyonları 1: temel kavramlar (14 Şubat 10.00-12.00)
Markov zinciri, ergodiklik, detaylı denge,önem örneklenmesi, gözlenebilirler

4- Monte Carlo Simülasyonları 2: spin sistemlerine uygulama (14 Şubat 14.00-17.00)
Ising modeli, Metropolis Algoritması, denge, hata, gözlenebilirler, korelasyonlar, Fortran uygulaması

5- Monte Carlo Simülasyonları 3: diğer algoritmalar (15 Şubat 10.00-12.00 ve 14.00-16.00)
küme algoritlamaları, farklı geçiş olasılıklarına sahip algoritmalar (heat bath vb), Fortran uygulaması

Son başvuru tarihi: 10 Şubat 2023

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kış okuluna katılımınızın kabul edilmesi durumunda derslerin tamamına katılmanız ve verilen ödevleri yapmanız beklenmektedir. Derslere eksiksiz katılan herkese katılım belgesi verilecektir. Kış okulunda her gün teorik ve uygulamalı ödevler verilecek olup, okul boyunca verilecek ödevlerden ortalama 70/100 başarı notuna sahip olanlara başarı belgesi verilecektir.

Kaynak Kitaplar

Ricard V. Sole, Phase Transitions (Primers in Complex Systems).

M.E.J. Newman and G.T. Barkema, Monte Carlo Methods in Statistical Physics.

K. Binder, D.W. Heermann, Monte Carlo Simulation in Statistical Physics.

Kış okulu hakkında bizimle csinsstr(at)gmail.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.

Etkinlik afişine buradan erişebilirsiniz.