Çalışma Konuları

Grubumuz spin sistemlerini ağırlıklı olarak manyetizma modelleri özelinde çalışmaktadır. İlgi alanlarımızı aşağıdaki başlıklarla verebiliriz:

 • Çeşitli geometrilerdeki (ince film, nanoparçacık, nanotüp vb.) manyetik sistem modellerinde faz geçişleri ve termodinamik özellikler, rasgele bağ ya da alan dağılımı gibi çeşitli düzensizlik etkileri
 • Dinamik faz geçiş modelleri
 • Spin sistemlerinde dolaşıklık
 • Manyetokalorik etki
 • Gerçek manyetik malzeme hesapları
 • Geliştirilmiş etkin alan formülasyonları
 • Yapay sinir ağları

Tüm bu sistemlerin çözümlerinde aşağıdaki yöntemleri kullanmaktayız:

 • Ortalama alan teorileri
 • Etkin alan yaklaşımı
 • Monte Carlo simülasyonları (Metropolis, Swendsen-Wang, Wang-Landau algoritmaları)
 • Yapay sinir ağları
 • Genetik algoritmalar ve benzeri optimizasyon algoritmaları