AnaSayfa

Rastgele süreçlerin Monte Carlo simülasyonları
uygulamalı kış okulu
13-15 Şubat 2023 DEÜ FEN FAKÜLTESİ (online)

Spin sistemleri istatistiksel fiziğin üzerinde en çok çalışılan sistemlerinden biridir. İlk zamanlar manyetik sistemlerin davranışlarını açıklamak üzere ortaya atılmış olan basit yapıdaki spin sistemleri, kritik olaylar ve faz geçişlerinin anlaşılması adına oldukça sık kullanılmıştır. Gün geçtikçe çeşitli modeller spin modellerine dönüştürülmüş ve bu yolla çözümleri mümkün olmuştur.

Bu gün artık spin sistemlerinin fizikteki yeri sadece manyetik sistemleri açıklama amacının çok ötesine geçmiştir. Kuantum dolaşıklıktan, çeşitli ekonomik sistem modellerine, beyin modelleri ve bilinç probleminden toplumsal dinamiklere, enformasyon teorisinin bazı modellerinden yapay sinir ağlarına kadar bir çok probleme açılımları bulunmaktadır. Spin sistemleri gün geçtikçe daha da fazla disiplinler arası çalışmalara konu edilmektedir.

Spin sistemleri üzerine çalışan grubumuzun bu sayfasından, çalışma konularımıza dair temel notlara, güncel çalışmalarımıza, yayınlarımıza ulaşabilirsiniz.